شخصی
بالدوز چیست/

موجودیست فوق العاده فضول ، بی نهایت خبیث ، بی نهایت قولیبیابانی که مداممیگوید:

بیچارا قارداشم گیرفتار  اولپ.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:18  توسط زهرا |